■ „Pe軟ia 豉ski w Chrystusie”,
Wroc豉w 2011.

Ksi捫ka pod tytu貫m „Pe軟ia 豉ski w Chrystusie” podejmuje istotn prawd naszego chrze軼ija雟kiego 篡cia, jak jest 豉ska Bo瘸. Nie tylko poucza o tym, czym jest 豉ska, ale tak瞠 wprowadza Czytelnika w 鈍iat 豉ski, kt鏎y jest zakorzeniony w widzialnym 鈍iecie, przekraczaj帷 go r闚nocze郾ie i ukazuj帷 nowe horyzonty ludzkiego istnienia.■ „Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Ko軼io豉 od 50 do 325 r.”,
Wroc豉w 2011.

Ksi捫ka ukazuje aktualno嗆 staro篡tnych wypowiedzi doktrynalnych Urz璠u Nauczycielskiego Ko軼io豉. Pos逝guj帷 si odpowiedni metod teologiczn Autor bada i reinterpretuje dokumenty Synod闚 w Jerozolimie, Azji Mniejszej, Arabii, Kartaginie, Rzymie, Aleksandrii, Antiochii. Ksi捫ka zosta豉 wydana w serii rozpraw naukowych Papieskiego Wydzia逝 Teologicznego we Wroc豉wiu. Pisana prostym i zrozumia造m j瞛ykiem jest przeznaczona nie tylko dla w御kiego grona specjalist闚 z teologii dogmatycznej, ale tak瞠 dla tych, kt鏎zy chc pog喚bi znajomo嗆 nauki Ko軼io豉 katolickiego.■ „Na drodze wiary”,
Wroc豉w 2010.

Ksi捫ka „Na drodze wiary” jest zbiorem kaza wyg這szonych podczas rekolekcji. Tematy kaza dotykaj istotnych problem闚, kt鏎e pojawiaj si na drodze wiary. Maj one s逝篡 sta貫j formacji duchowej. Tematy te nie stanowi jednak ca這軼i, ani nie wyczerpuj g喚bokiej problematyki wiary.

Dlatego mo積a je czyta oddzielnie i wybi鏎czo. Na ko鎍u ka盥ego kazania postawione s pytania, kt鏎e s逝膨 do osobistego rachunku sumienia.■ „Duch 安i皻y i Ko軼i馧 w pe軟i Objawienia”,
Wroc豉w 2008.

Ksi捫ka Duch 安i皻y i Ko軼i馧 w pe軟i Objawienia jest poszukiwaniem prawdy o Duchu 安i皻ym jako ci庵le jeszcze "Boskim Nieznajomym" i prawdy o Ko軼iele.

Tym, kt鏎y pozwala nam je odkry, jest nasz Pan Jezus Chrystus, pe軟ia Objawienia. Prawdy te dotykaj naszej egzystencji i pozwalaj nam 篡 nowym 篡ciem od Ducha 安i皻ego we wsp鏊nocie Ko軼io豉.■ „Objawienie jedynego Boga w Tr鎩cy”,
Wroc豉w 2008, s. 167.

„Objawienie Jedynego Boga w Tr鎩cy” jest ksi捫k o Bogu chrze軼ijan. Jednak wychodzi ona naprzeciw pragnieniom ka盥ego ludzkiego serca, kt鏎e jest otwarte na Boga i zdolne do poznania Jego prawdziwego obrazu. On sam ods豉nia r帳ek swojej tajemnicy, kt鏎a przekracza nasze ludzkie wyobra瞠nia. Poznanie obrazu Boga pozwala nam odkrywa prawd o nas samych. W teomorficznym spojrzeniu na siebie mo瞠my znale潭 odpowied na podstawowe i najwa積iejsze pytania w naszym 篡ciu.■ „Perspektywy polskiej teologii”,
red. K. G騧d, W. Wo造niec, A. Ma豉chowski, Wroc豉w 2007, s. 207.

Ksi捫ka jest owocem Konferencji naukowej Towarzystwa Teolog闚 Dogmatyk闚 we Wroc豉wiu w dniach 20-22 wrze郾ia 2006 roku. Na jej tre嗆 sk豉daj si wypowiedzi nestor闚 polskiej teologii. Stanowi one bardzo ciekaw mozaik do鈍iadcze i wizji teologicznych. Zarysowane w ksi捫ce perspektywy polskiej teologii wskazuj na jej aktualno嗆 w 篡ciu chrze軼ija雟kim i mo磧iwo軼i jej dalszego rozwoju.■ „Maryja w pe軟i Objawienia”,
Wroc豉w 2007, ss. 128.

Ksi捫ka „Maryja w pe軟i Objawienia” ukazuje posta Maryi w 鈍ietle Bo瞠go Objawienia, kt鏎e wype軟ia si w Osobie Jezusa Chrystusa. Na podstawie Ewangelii i innych tekst闚 natchnionych interpretowanych w 篡wej Tradycji Ko軼io豉 wy豉niaj si prawdy maryjne. S one w陰czone w ca這嗆 nauki wiary chrze軼ija雟kiej i zachowuj swoj aktualno嗆 tak, jak ca貫 Objawienie Bo瞠, kt鏎e jest skierowane do cz這wieka wszystkich czas闚. Na Maryj patrzymy oczami Jej Syna i w ten spos鏏 wchodzimy na swoist drog „przez Jezusa do Maryi” (Jan Pawe II).

Ksi捫ka „Maryja w pe軟i Objawienia” jest przeznaczona dla wszystkich, kt鏎zy chc pog喚bi swoj pobo積o嗆 maryjn i nosz w sercu pragnienie bli窺zego poznania Matki Zbawiciela.■ „Jezus i opozycja w 鈍ietle teologii Objawienia”,
Wroc豉w 2007, ss. 167.

Symeon wypowiada prorocze s這wa o Jezusie, 瞠 b璠zie On znakiem, kt鏎emu sprzeciwia si b璠 (por. π 2, 34). Proroctwo wype軟ia si. Jezus staje si znakiem sprzeciwu dla tych, kt鏎zy nie chc s逝cha Jego nauki, gorsz si Jego czynami, zadaj Mu podst瘼ne pytania, odwracaj si od Niego i nie przyjmuj Go. Nawet w鈔鏚 krewnych i uczni闚 Jezusa pojawiaj si r騜ne formy sprzeciwu wobec Jego Osoby.

Ksi捫ka „Jezus i opozycja w 鈍ietle teologii Objawienia” jest pr鏏 odpowiedzi na pytanie o przyczyny i rol opozycji. Teologiczna interpretacja tekst闚 Ewangelii doprowadza Autora do nieoczekiwanego odkrycia: opozycja wobec Jezusa pe軟i pozytywn rol w przekazywaniu Bo瞠go Objawienia.■ „Tajemnice Boga i cz這wieka w teologii Jana Paw豉 II”,
Wroc豉w 2006, ss. 104.

Ksi捫ka ks. W這dzimierza Wo造鎍a to poczw鏎ne zaproszenie do okrywania tej objawionej Tajemnicy. Autor podejmuje tu najpierw temat centralny dla wsp馧czesnej teologicznej refleksji antropologicznej, mianowicie miejsce mi這軼i w chrze軼ija雟kiej wizji cz這wieka. Jest to mi這嗆 sp造waj帷a od Boga ku cz這wiekowi w postaci Eucharystii, o czym przeczytamy w cz窷ci drugiej tej interesuj帷ej pracy. Skutkiem do鈍iadczenia mi這軼i jest jedno嗆 opisana szeroko w kolejnej cz窷ci. Nie jest to mi這嗆 tylko teoretyczna: mo瞠 zosta faktycznie prze篡ta przez cz這wieka, r闚nie w relacji 陰cz帷ej Ko軼i馧 na ziemi z Ko軼io貫m 鈍i皻ych w niebie. Niezwyk貫 鈍iat這 na ten aspekt chrze軼ija雟kiej tajemnicy rzuca ostatnia cz窷 ksi捫ki ks. Wo造鎍a - o zawierzeniu Maryi.

Ca造 ten tekst mo積a potraktowa jako refleksje osnute wok馧 my郵i Jana Paw豉 II wzi皻ej za centralny o鈔odek tych interesuj帷ych wywod闚: „Cz這wiek pozostaje dla siebie istot niezrozumia陰, jego 篡cie jest pozbawione sensu, je郵i nie objawi mu si Mi這嗆, je郵i nie spotka si z Mi這軼i, je郵i jej nie dotknie i nie uczyni w jaki spos鏏 swoj”. W kolejnych krokach autor szuka w papieskich tekstach najpierw odpowiedzi na pytanie o genez mi這軼i, potem - o jej istot i spos鏏 jej udzielania si nam, by wreszcie rozwa篡 cel jej istnienia i b這gos豉wione skutki dla cz這wieka wierz帷ego.■ „Misterium Niepokalanego Pocz璚ia Naj鈍i皻szej
Maryi Panny”,
Wroc豉w 2004, ss. 142.

Ksi捫ka pod redakcj ks. W這dzimierza Wo造鎍a zawiera materia造 Sesji Naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc豉wiu w dniu 16 grudnia 2004 roku z okazji 150 rocznicy og這szenia dogmatu o Niepokalanym Pocz璚iu Naj鈍i皻szej Maryi Panny. Materia造 te s owocem pracy teolog闚 PWT we Wroc豉wiu oraz teolog闚 z innych o鈔odk闚 teologicznych w Polsce.

Publikacja dost瘼na w DBC■ „Personalistyczna interpretacja 豉ski
na przyk豉dzie teologii Macieja J霩efa Scheebena
i niemieckiej charytologii XIX wieku”,
Wroc豉w 2003, ss. 291.

Ksi捫ka pod tytu貫m Personalistyczna interpretacja 豉ski na przyk豉dzie teologii Macieja J霩efa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku jest teologicznym studium o 豉sce Bo瞠j, kt鏎a pozostaje centralnym tematem chrze軼ija雟twa w teologicznej refleksji i w codziennym 篡ciu ludzi wierz帷ych. Autor podejmuje trud opracowania tradycyjnej nauki o 豉sce (charytologii) w perspektywie personalistycznej, kt鏎a stwarza mo磧iwo嗆 uj璚ia 豉ski jako jednej, niepodzielnej rzeczywisto軼i Boskiej i ludzkiej. W tej perspektywie zanikaj liczne podzia造 i rodzaje 豉sk, ust瘼uj帷 miejsca osobowemu Tr鎩jedynemu Bogu, kt鏎y jednoczy si z ludzk osob, jest w niej obecny i przemienia j od wewn徠rz w nowego cz這wieka. ζska jest nie tylko now jako軼i i w豉軼iwo軼i natury, ale przede wszystkim osobowym spotkaniem, zjednoczeniem i 篡ciem z Bogiem.

Autor opiera personalistyczn interpretacj 豉ski na dzie豉ch niemieckiego teologa Macieja J霩efa Scheebena (1835-1888) oraz na innych niemieckich, teologicznych tekstach XIX wieku. Wyb鏎 w豉郾ie takich 廝鏚e dla studium o 豉sce Bo瞠j jest uzasadniony z jednej strony mocnym wp造wem racjonalizmu redukuj帷ego rzeczywisto嗆 豉ski do natury, z drugiej strony - rodz帷ym si personalizmem jako nowym system my郵owym, kt鏎y na sta貫 zakorzenia si w teologii.■ „Il valore rivelativo dell´opposizione umana alla Parola di Dio nei Vangeli. Interpretazione di s. Tommaso d´Aquino e di alcuni esegeti contemporanei”,
Rzym 1991, ss. 250.

Praca doktorska z teologii systematycznej pt. „Ludzka opozycja wobec S這wa Bo瞠go w Ewangeliach i jej warto嗆 w Objawieniu. Interpretacja 鈍. Tomasza z Akwinu i niekt鏎ych wsp馧czesnych egzeget闚”, napisana na Wydziale Teologicznym Atheneum Romanum Sancte Crucis w Rzymie pod kierunkiem prof. dr Antonius Cirillo.

Praca podejmuje problem pozytywnego wp造wu opozycji wobec Jezusa na kszta速owanie si Bo瞠go Objawienia.© Ks. W這dzimierz Wo造niec
ul. Katedralna 4/5
50-328 Wroc豉w
wladimir@pwt.wroc.pl
tel. kom. 602-523-210