■ Wyk豉dy na studiach magisterskich (od roku 2008/2009)

 • Tre嗆 zaj耩: CHARYTOLOGIA

  Tre嗆 merytoryczna: biblijne podstawy nauki o 豉sce, istota 豉ski Bo瞠j, 豉ska Bo瘸 w misteriach chrze軼ija雟kich, teologiczne b喚dy w rozumieniu istoty 豉ski, najwa積iejsze wypowiedzi Magisterium Ko軼io豉.

  Literatura: Pismo 安i皻e; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, nr 1987-2029; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, red. I. Bokwa, Pozna 2007; Bartnik, C. S., Dogmatyka katolicka. O 豉sce Bo瞠j, Lublin 2003, t. 2, 495-584; Kraus, G., Nauka o 豉sce zbawienie jako 豉ska (PTD t. IX), prze. W. Szymona, Krak闚 1999; Wo造niec W., Personalistyczna interpretacja 豉ski na przyk豉dzie Macieja J霩efa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku, Wroc豉w 2003; Wo造niec W., ζska. Uj璚ie systematyczne, EK t. 11, 395-398. W. Wo造niec, Pe軟ia 豉ski w Chrystusie, Wroc豉w 2011.

  Tezy do egzaminu:

  1. Starotestamentowe objawienie 豉ski
  2. Sprawiedliwo嗆 i mi這sierdzie
  3. Przymiot 豉skawo軼i (channun) i metaforyczne wyobra瞠nie 豉ski
  4. ζska jako wydarzenie zbawcze
  5. ζska w osobie Jezusa Chrystusa
  6. S這wa i czyn ζski
  7. ζska w pierwszych dzie豉ch 鈍. Augustyna
  8. ζska w traktatach o 豉sce 鈍. Augustyna (zarys og鏊ny)
  9. Nowe Prawo i 豉ska wed逝g 鈍. Tomasza z Akwinu
  10. Konieczno嗆 豉ski i jej istota w Sumie Teologicznej 鈍. Tomasza z Akwinu
  11. Rodzaje (podzia) 豉ski wed逝g 鈍. Tomasza z Akwinu
  12. Skutki 豉ski i zas逝ga wed逝g 鈍. Tomasza z Akwniu
  13. B喚dne interpretacje 豉ski w staro篡tno軼i chrze軼ija雟kiej
  14. B喚dy w nauce o 豉sce w XVI i XVII wieku
  15. Nauka o 豉sce staro篡tnych synod闚
  16. Nauka o 豉sce Soboru Trydenckiego
  17. Okre郵enia 豉ski i jej podzia wed逝g Katechizmu Ko軼io豉 Katolickiego
  18. Istota 豉ski we wsp馧czesnym rozumieniu
  19. Przemiana ludzkiej osoby w wydarzeniu 豉ski
  20. ζska w misterium stworzenia i upadku
  21. ζska w misterium Wcielenia i Ko軼io豉
  22. ζska w misterium Odkupienia i 篡cia wiecznego
  23. Pr鏏y interpretacji 豉ski w „teologii odg鏎nej”
  24. Pr鏏y interpretacji 豉ski w „teologii oddolnej”

 • Tre嗆 zaj耩: PNEUMATOLOGIA

  Tre嗆 merytoryczna: biblijne podstawy nauki o Duchu 安i皻ym, systematyczny wyk豉d prawd o Duchu 安i皻ym w pe軟i Objawienia, b喚dy dogmatyczne i wypowiedzi Magisterium Ko軼io豉.

  Literatura: Pisma 安i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, red. I. Bokwa, Pozna 2007; Jan Pawe II, Encyklika O Duchu 安i皻ym w 篡ciu Ko軼io豉 i 鈍iata (Dominum et vivificantem), Rzym 18 maja 1986; Pe軟a jest ziemia Twego Ducha, Panie, Oficjalny Dokument Komisji Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, prze. J. D. Szczurek, Katowice 1997; Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka. Traktat VI. O Duchu 安i皻ym (Pneumatologia), t. 1, Lublin 2000; Cantalamessa R., Gaeta S., Tchnienie Ducha, prze. K. Kozak, Cz瘰tochowa 1998; Congar Y., Wierz w Ducha 安i皻ego. Duch 安i皻y w „ekonomii”, t. 1, prze. A. Paygert, Warszawa 1995; Congar Y., Wierz w Ducha 安i皻ego. „Panem jest Duch i daje 篡cie” (2Kor 3, 17), t. 2, prze. L. Rutowska, Warszawa 1995; Congar Y., Wierz w Ducha 安i皻ego. Rzeka 篡cia p造nie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22, 1), t. 3, prze. L. Rutowska, Warszawa 1996; Liszka P., Duch 安i皻y, kt鏎y od Ojca (i Syna) pochodzi, Wroc豉w 2000; Wo造niec W., Duch 安i皻y i Ko軼i馧 w pe軟i Objawienia, Wroc豉w 2008.

  Tezy do egzaminu:

  1. Duch 安i皻y w wydarzeniu Wcielenia
  2. Duch 安i皻y w wydarzeniu Nawiedzenia
  3. Duch 安i皻y w wydarzeniu Narodzenia Jana Chrzciciela i Ofiarowania Jezusa
  4. Duch 安i皻y w wydarzeniu Chrztu Jezusa
  5. Duch 安i皻y w wypowiedzi Jezusa w synagodze w Nazarecie
  6. Nauczyciel Prawdy
  7. Duch zaspokajaj帷y pragnienie
  8. Pocieszyciel
  9. Pos豉nie i pochodzenie Ducha
  10. Duch w wydarzeniu Pi耩dziesi徠nicy i w 篡ciu pierwotnego Ko軼io豉
  11. Duch 安i皻y w teologii 鈍. Paw豉
  12. B鏀two Ducha 安i皻ego w wypowiedziach Ko軼io豉
  13. Pochodzenie Ducha 安i皻ego w wypowiedziach Ko軼io豉

 • Tre嗆 zaj耩: O BOGU JEDYNYM W TR粑CY (De Deo Uno et Trino)

  Tre嗆 merytoryczna: poznawanie Boga objawiaj帷ego si w Jezusie Chrystusie, om闚ienie definicji dogmatycznych o Bogu Jedynym, poznawanie misterium Tr鎩cy w pe軟i Objawienia, om闚ienie definicji dogmatycznych, b喚dy doktrynalne, aktualizacja nauki o Bogu jedynym w Tr鎩cy.

  Literatura: Pisma 安i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, red. I. Bokwa, Pozna 2007; Buxakowski J., B鏬 jedyny w Tr鎩cy Os鏏, Pelplin 2006; Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000; Szymik J., Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. 3, Warszawa 2006; Ratzinger J., B鏬 Jezusa Chrystusa, przek豉d J. Zychowicz, Krak闚 1995; Brauning W., Podr璚znik Teologii Dogmatycznej. Nauka o Bogu, Krak闚 1999; Jask馧a P., O Bogu chrze軼ijan, Opole 2003; Spidlik T., Zanurzeni w Tr鎩cy, Krak闚 2003; Cantalamessa R., Kontempluj帷 Tr鎩c, Krak闚 2003; Courth F., B鏬 tr鎩jedynej mi這軼i, Pozna 1997; Szczurek J. D., B鏬 Ojciec w tajemnicy Tr鎩cy 安i皻ej. Elementy patrylogii, Krak闚 2003; Wo造niec W., Objawienie jedynego Boga w Tr鎩cy, Wroc豉w 2008.

  Tezy do egzaminu:

  Cz窷 1:

  1. r鏚這 poznania Boga
  2. Poznanie Boga w pe軟i Objawienia
  3. Warunki poznania Boga
  4. Obraz Boga przychodz帷ego we Wcieleniu
  5. Obraz Boga wszechmocnego i „s豉bego”
  6. Obraz Boga bliskiego i „dalekiego”
  7. Obraz Boga niezmiennego i „zmiennego”
  8. B鏬 jako Logos
  9. Obraz Boga w wydarzeniu kuszenia na pustyni Jezusa
  10. B鏬, kt鏎y jest mi這軼i
  11. B鏬, kt鏎y naucza
  12. B鏬, kt鏎y jest prawd
  13. B鏬 zbawiaj帷y
  14. Opatrzno嗆 Bo瘸
  15. B鏬, kt鏎y jest 鈍i皻y
  16. Obraz Boga w nauczaniu Jezusa w 鈍i徠yni
  17. Objawienie imienia Boga
  18. B鏬, kt鏎y jest 篡ciem
  19. Jedno嗆 Boga
  20. B鏬 w wydarzeniu M瘯i i 妃ierci Jezusa
  21. Obraz Boga w wypowiedziach Magisterium Ko軼io豉

  Cz窷 2:

  1. Tr鎩ca w wydarzeniu Wcielenia wed逝g 鈍. Jana
  2. Tr鎩ca 安i皻a w wydarzeniu Wcielenia wed逝g 鈍. ㄆkasza
  3. Tr鎩ca 安i皻a w wydarzeniu Wcielenia wed逝g 鈍. Mateusza
  4. Tr鎩ca 安i皻a w wydarzeniu Ofiarowania
  5. Trynitofania w czasie Chrztu Pa雟kiego
  6. Tr鎩ca 安i皻a a nowe stworzenie i sakrament chrztu
  7. Objawienie Ojca w tradycji synoptycznej
  8. Objawienie Syna w tradycji synoptycznej
  9. Objawienie Ducha w tradycji synoptycznej
  10. Relacja mi璠zy Synem i Ojcem w tradycji synoptycznej
  11. Relacja mi璠zy Synem i Duchem w tradycji synoptycznej
  12. Relacja mi璠zy Ojcem i Duchem w tradycji synoptycznej
  13. Relacja mi璠zy Duchem i Ojcem w tradycji janowej
  14. Relacja mi璠zy Duchem i Synem w tradycji janowej
  15. Relacja mi璠zy Ojcem i Synem w tradycji janowej
  16. Objawienie Tr鎩cy w wydarzeniu Krzy瘸
  17. Objawienie Tr鎩cy po Zmartwychwstaniu
  18. Zwi您ek Tr鎩cy z Ko軼io貫m wed逝g 鈍. Paw豉
  19. Szczeg鏊ne dzia豉nia Tr鎩cy w Ko軼iele i w 鈍iecie
  20. Misterium Tr鎩cy w liturgii Ko軼io豉 i w przed-nicejskich dokumentach Magisterium
  21. Pr鏏y wyra瞠nia misterium Tr鎩cy w okresie patrystycznym
  22. Herezje trynitarne
  23. Pierwsze sformu這wania dogmatyczne
  24. Trynitologia 鈍. Augustyna
  25. Trynitologia 鈍. Tomasza z Akwinu
  26. Trynitologia Ryszarda od 鈍. Wiktora
  27. Nauka Soboru Latera雟kiego IV i Florenckiego
  28. Wsp馧czesne kierunki interpretacji dogmatu trynitarnego

 • Tre嗆 zaj耩: MARIOLOGIA

  Tre嗆 merytoryczna: prawdy maryjne w pe軟i Objawienia, interpretacja biblijnych tekst闚 mariologicznych, om闚ienie definicji dogmatycznych, aktualizacja prawd mariologicznych.

  Literatura: Pismo 安i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, red. I. Bokwa, Pozna 2007; Sob鏎 Watyka雟ki II, Lumen Gentium, rozdzia VIII; Jan Pawe II, Encyklika Redemptoris Mater; Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, str. 271-497; J. Buxakowski, Maryja, Matka Boga i Matka Ko軼io豉, Pelplin 2004; T. Spidlik, Matka Bo瘸, Krak闚 2004; E. Adamiak, Mariologia, Pozna 2003; L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, Krak闚 2004; B. Forte, Maryja Ikona Tajemnicy, Warszawa 1999; F. Courth, P. Neper, Podr璚znik teologii dogmatycznej. Mariologia. Eklezjologia, Krak闚 1999; Wo造niec W., Maryja w pe軟i Objawienia, Wroc豉w 2007.

  Tezy do egzaminu:

  1. Maryja w wydarzeniu Wcielenia
  2. Pe軟a 豉ski
  3. Dziewicze macierzy雟two Maryi
  4. Znaczenie dziewiczego macierzy雟twa Maryi
  5. Maryja w wydarzeniu Nawiedzenia
  6. Maryja Arka Przymierza
  7. Maryja jako 安iadek Nowego Przymierza
  8. Maryja w wydarzeniu Narodzenia Jezusa
  9. Uczennica Jezusa Chrystusa
  10. Maryja w 鈍i徠yni
  11. Maryja w wydarzeniu wesela w Kanie
  12. Po鈔ednictwo Maryi
  13. Maryja podczas publicznej dzia豉lno軼i Jezusa
  14. Maryja w wydarzeniu Krzy瘸
  15. Matka Ko軼io豉
  16. Maryja po wydarzeniach paschalnych
  17. Nauka o Dziewictwie Maryi w 篡wej Tradycji Ko軼io豉
  18. Nauka o Bo篡m Macierzy雟twie w 篡wej Tradycji Ko軼io豉
  19. Niepokalane Pocz璚ie NMP
  20. Wniebowzi璚ie NMP
  21. Teologiczne motywy dogmatu Wniebowzi璚ia

■ Wyk豉dy na I i II roku studi闚 licencjacko-doktoranckich

 • Tre嗆 zaj耩: TEOLOGIA SYNOD紟 I SOBOR紟 KO列IOx
 • Tre嗆 merytoryczna: Wyk豉dy na I i II roku studi闚 licencjacko-doktoranckich dotycz doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Ko軼io豉 w chronologicznym porz康ku od pierwszych wiek闚 chrze軼ija雟twa. Teksty dokument闚 synodalnych i soborowych s analizowane wed逝g najnowszych zasad hermeneutyki magisterialnej ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem biblijnego fundamentu wypowiedzi doktrynalnej. Celem wyk豉du jest ukazanie aktualno軼i synodalnych i soborowych sformu這wa dogmatycznych.

  Literatura: Acta synodalia ab anno 50 ad annum 381 (Dokumenty synod闚 od 50 do 381 roku), t. I, uk豉d i oprac. A. Baron, H. Pietras, Krak闚 2006; Acta synodalia ab anno 381 ad annum 431 (Dokumenty synod闚 od 381 do 431 roku), t. IV, uk豉d i oprac. A. Baron, H. Pietras, Krak闚 2010; Dokumenty sobor闚 powszechnych. Tekst grecki, 豉ci雟ki, polski, t. I-IV, uk豉d i oprac. A. Baron, H. Pietras, Krak闚 2003; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda, Pozna 1997; Breviarium Fidei. Wyb鏎 doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, red. I. Bokwa, Pozna 2007; Handbuch der Dogmengeschichte, red. M. Schmaus, A. Grillmeier, L. Scheffczyk (Freiburg 1971-); Histoire des dogmes, red. Bernard Sesbo (Paris 1994-); Historia dogmat闚 (przek. P. Rak), t. 1: B鏬 zbawienia; t. 2: Cz這wiek i jego zbawienie; t. 3: Znaki zbawienia; t. 4: S這wo zbawienia; Interpretacja dogmat闚 (1988), w: Od wiary do teologii. Dokumenty Mi璠zynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Kr鏊ikowski, Krak闚 2000, 273-300; Wo造niec W., Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Ko軼io豉 od 50 do 325 roku, Wroc豉w 2011.

  Tezy do egzaminu (semestr I):

  1. Wsp馧czesne rozumienie dogmatu chrze軼ija雟kiego.
  2. Wypowiedzi doktrynalne Magisterium Ko軼io豉 i ich rodzaje.
  3. Hermeneutyka magisterialna.
  4. Dekret Aposto堯w jako wypowied magisterialna.
  5. Teologiczny sens Dekretu Aposto堯w.
  6. Aktualizacja nauki Synodu Jerozolimskiego.
  7. Egzegeza dokumentu Synodu w Azji Mniejszej (245).
  8. Wiara jako poznanie w 鈍ietle dokumentu Synodu w Azji Mniejszej (245).
  9. Wiara w jednego Boga na podstawie Bar 3,36-38 i Rz 9,5.
  10. Wiara w Jezusa Chrystusa na podstawie 1J 2,23; 5,12; 2J 9.
  11. Autorytet Boskich Pism.
  12. Aktualno嗆 nauki Synodu w Azji Mniejszej (245).
  13. Biblijny fundament nauki o duszy na Synodzie w Arabii (246-250).
  14. Nie鄉iertelno嗆 duszy na podstawie Mt 10,28.
  15. Dusza w teologii 鈍. Paw豉.
  16. Trychotomiczna struktura cz這wieka wed逝g Orygenesa.
  17. Dusza wed逝g Orygenesa.
  18. Nie鄉iertelno嗆 duszy wed逝g Orygenesa.
  19. Aktualno嗆 nauki Synodu w Arabii
  20. Sytuacja osoby po 鄉ierci.

  Tezy do egzaminu (semestr II):

  1. Konieczno嗆 chrztu dzieci w nauce Synod闚 w Kartaginie
  2. Chrzest jako duchowe obrzezanie w nauce Synod闚 w Kartaginie
  3. Wa積o嗆 chrztu w nauce Synod闚 w Kartaginie
  4. Znaki sakramentalne w nauce Synod闚 w Kartaginie
  5. Aktualizacja nauki o chrzcie Synod闚 w Kartaginie
  6. Ko軼i馧 jako communicatio et pax w nauce Synod闚 w Kartaginie
  7. Nauka o jedno軼i Ko軼io豉 na Synodach w Kartaginie
  8. Nauka o Antychry軼ie na Synodach w Kartaginie
  9. Aktualizacja nauki o Ko軼iele Synod闚 w Kartaginie
  10. Teologiczne terminy okre郵aj鉍e Boga na Synodzie w Rzymie (263)
  11. Biblijne podstawy nauki o Bogu w Tr鎩cy na Synodzie w Rzymie
  12. Wieczno嗆 Syna w nauce Synodu w Rzymie
  13. Zrodzenie Syna w nauce Synodu w Rzymie
  14. Aktualizacja nauki Synodu w Rzymie
  15. Aktualizacja nauki Synodu w Aleksandrii (323)
  16. Aktualizacja nauki Synodu w Antiochii (325)

■ Wyk豉dy do roku akademickiego 2008/2009

 • Tre嗆 zaj耩: MARIOLOGIA
 • Struktura wyk豉du: odkrywanie prawd wiary o Maryi w 鈍ietle Pe軟i Objawienia w Jezusie Chrystusie - om闚ienie definicji mariologicznych w 鈍i皻ej Tradycji - systematyzacja i aktualizacja prawd mariologicznych.

  Literatura: Sob鏎 Watyka雟ki II, Lumen Gentium, rozdzia VIII; Jan Pawe II, Encyklika Redemptoris Mater; Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, str. 271-497; J. Buxakowski, Maryja, Matka Boga i Matka Ko軼io豉, Pelplin 2004; T. Spidlik, Matka Bo瘸, Krak闚 2004; E. Adamiak, Mariologia, Pozna 2003; L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, Krak闚 2004; B. Forte, Maryja Ikona Tajemnicy, Warszawa 1999; F. Courth, P. Neper, Podr璚znik teologii dogmatycznej. Mariologia. Eklezjologia, Krak闚 1999.


 • Tre嗆 zaj耩: O BOGU JEDYNYM (De Deo Uno)
 • Struktura wyk豉du: poznawanie Boga objawiaj帷ego si w Jezusie Chrystusie wed逝g schematu „ingressus-progressus-egressus” (wej軼ie - kroczenie na przodzie - wyj軼ie). Poznawanie definicji dogmatycznych - systematyzacja prawd o Bogu Jedynym - pr鏏a wyra瘸nia prawd wiary j瞛ykiem metafor.

  Literatura: Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, str. 17-163; W. Breuning, Podr璚znik Teologii Dogmatycznej. Nauka o Bogu, Krak闚 1999; P. Jask馧a, O Bogu chrze軼ijan, Opole 2003; T. W璚豉wski, Kr鏊owanie Boga. Trzy obja郾ienia wyznania wiary Ko軼io豉, Pozna 2004.


 • Tre嗆 zaj耩: TRYNITOLOGIA (De Deo Trino)
 • Struktura wyk豉du: poznawanie misterium Tr鎩cy w 鈍ietle Pe軟i Objawienia w Osobie Jezusa Chrystusa - rozw鎩 definicji dogmatycznych - systematyzacja i aktualizacja nauki o Tr鎩cy 安i皻ej.

  Literatura: Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, str.163-247; T. Spidlik, Zanurzeni w Tr鎩cy, Krak闚 2003; R. Cantalamessa, Kontempluj帷 Tr鎩c, Krak闚 2003; F. Courth, B鏬 tr鎩jedynej mi這軼i, Pozna 1997; J. D. Szczurek, B鏬 Ojciec w tajemnicy Tr鎩cy 安i皻ej. Elementy patrologii, Krak闚 2003.

■ 鑿iczenia do roku akademickiego 2008/2009

 • Tre嗆 zaj耩: CHRYSTOLOGIA
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994.


 • Tre嗆 zaj耩: MARIOLOGIA
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994; Siostra ㄆcja m闚i o Fatimie, oprac. L. Kondor, Fatima 1989; M. Stojic, Rozniecanie ognia, Krak闚 2004.


 • Tre嗆 zaj耩: O BOGU JEDYNYM (De Deo Uno)
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994.


 • Tre嗆 zaj耩: TRYNITOLOGIA (De Deo Trino)
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994.


 • Tre嗆 zaj耩: CHARYTOLOGIA (O 豉sce Bo瞠j)
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 安. Augustyn, ζska. Wiara. Przeznaczenie, t逝m. W. Borowicz, Pozna-Warszawa-Lublin 1970; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994.


 • Tre嗆 zaj耩: ESCHATOLOGIA
 • Struktura 獞icze: indywidualna praca nad tekstem - praca w grupach - wsp鏊ne om闚ienie i podsumowanie pracy. Stosowanie innych form zaj耩 z wykorzystaniem wsp馧czesnych metod pracy w grupie.

  Literatura: Pismo 鈍i皻e; Breviarium Fidei. Wyb鏎 Doktrynalnych wypowiedzi Ko軼io豉, oprac. S. G這wa, I. Bieda; Sob鏎 Watyka雟ki II, Dokumenty; Dokumenty Sobor闚 Powszechnych, t. 1-4, oprac. A. Baron, H. Pietras; 鈍. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t逝m. P. Be販h; Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego, Pozna 1994; W trosce o pe軟i wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarn闚 1995.

© Ks. W這dzimierz Wo造niec
ul. Katedralna 4/5
50-328 Wroc豉w
wladimir@pwt.wroc.pl
tel. kom. 602-523-210